„БСП“ регистрира Денчо Бояджиев за кандидат-кмет на Разград

Политическа партия „БСП“ регистрира своите кандидати за местните избори в Разград. Кандидат за кметския стол в Разград е адв. Денчо Бояджиев.

Списък с кандидатите за общински съветници в Разград:

№ по ред Собствено, бащино и фамилно име
1. Добрин Младенов Добрев
2. Стоян Димитров Ненчев
3. Елка Александрова Неделчева
4. Надежда Иванова Анастасова-Стоянова
5. Таня Петрова Тодорова
6. Николай Стефанов Колев
7. Румяна Антонова Балтова
8. Станислава Веселинова Русева
9. Любомир Асенов Райчев
10. Павлина Николова Русева
11. Ивайло Георгиев Димитров
12. Емилия Симеонова Йорданова
13. Десислав Стефанов Досев
14. Яница Руменова Станчева
15. Димитър Павлов Ганчев
16. Симона Дечкова Пиронкова
17. Татяна Петрова Къйчева
18. Петя Станчева Стефанова
19. Даниела Тодорова Стоянова
20. Росица Цонева Славова
21. Иванка Тодорова Петкова
22. Диана Добромирова Мирчева-Рахнева
23. Десислава Тодорова Пеева
24. Михаил Илиев Михайлов
25. Никола Пламенов Балевски
26. Владислав Руменов Андреев
27. Христо Великов Христов
28. Джунейт Хасан Сали
29. Момчил Йосифов Мизурски
30. Али Зекерие Абдурахим
31. Христо Стоянов Карастоянов
32. Мехмед Акиф  Реджеб
33. Хасан Хасанов Ахмедов

Ето и кандидатите за населените места в община Разград:

Трите имена населено място
МОМЧИЛ ЙОСИФОВ МИЗУРСКИ С. БЛАГОЕВО
РОСИЦА ЦОНЕВА СЛАВОВА С. ГЕЦОВО
НИКОЛА ПЛАМЕНОВ БАЛЕВСКИ С. ДРЯНОВЕЦ
АЛИ ЗЕКЕРИЕ АБДУРАХИМ С. ДЯНКОВО
ДАНИЕЛА ТОДОРОВА СТОЯНОВА С. ОСЕНЕЦ
МЕХМЕД АКИФ РЕДЖЕБ С. РАКОВСКИ
ХРИСТО СТОЯНОВ КАРАСТОЯНОВ С. ТОПЧИИ
ХАСАН ХАСАНОВ АХМЕДОВ С. ЯСЕНОВЕЦ

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе