ПП „Глас Народен“ с петима кандидати за общински съветници в Разград

Политическа партия „Глас Народен“ регистрира петима кандидати за общински съветници в Разград.

Ето и кои са те:

№ по ред Собствено, бащино и фамилно име
1 Марин Иванов Маринов
2 Веселин Спасов Русев
3 Андрей Петков Андреев
4 Маргарита Тинчева Иванова
5 Румен Стойков Петров
Върни се горе