ДПС регистрира кандидатите си за кметове и общински съветници

Организацията на ДПС в Разград регистрира своите кандидати за кмет на град Разград и общински съветници.

Кандидат за кмет е д-р Левент Апти.

YouTube

Ето и списъка с кандидати за общински съветници в Разград:

№ по редСобствено, бащино и фамилно име
1Левент Али Апти
2Али Бахриев Кязимов
3Нюсрет Исмет Мустафа-Салим
4Хасан Халилов Хасанов
5Ирфан Салъфов Ахмедов
6Сузан Мехмедова Съдкъ
7Танер Салим Сали
8Нежля Лютфи Ахмед
9Адем Юнузов Хасанов
10Фериде Мухарем Тасим
11Красимир Младенов Мизурски
12Гюнал Алиев Кадиров
13Емине Бейти Хасан
14Илкджан Ердуван Чакър
15Бюлент Айдънов Мустафов
16Кемран Юксел Мехмед
17Осман Фикретов Османов
18Сечил Фикрет Татарова
19Али Севгинов Алиев
20Сидика Менду Махмудова
21Алие Сабриева Ахмедова
22Елис Ерджанова Мюмюнова
23Раим Мертин Раим
24Онур Сунай Ахмед
25Йоскан Сейханов Кадиров
26Февзие Динчер Мехмед
27Сейдегюл Сали Хаккъева
28Мюжгян Исмаил Сабри
29Хюсеин Гафур Хаккъ
30Сюлейман Махмудов Салиев
31Нуридин Шинаси Мехмед
32Хафизе Изетова Хасанова

А ето и списъка за кандидат кметове на населени места в община Разград.

Трите именанаселено място
Хюсеин Гафур Хаккъс. Дянково
Юзджан Джеватов Рамадановс.Киченица
Неждет Хасанов Мехмедовс.Липник
Ферди Динчер Мехмедс.Мортагоново
Хава Исмаил Хюсеинс.Радинград
Сюлейман Махмудов Салиевс. Раковски
Нуридин Шинаси Мехмедс.Стражец
Алдин Хасан Рушудс. Ясеновец

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе