Валентин Василев е кандидатът за кмет на Разград от ПП „ГЕРБ“, вижте и общинските съветници

© Областна администрация - Разград

Политическа партия „ГЕРБ“ издига за втори мандат Валентин Василев за кмет на Разград.

Ето и списък с кандидатите за общински съветници:

YouTube

Собствено, бащино и фамилно име
1Валентин Стефанов Василев
2Галина Милкова Георгиева – Маринова
3Радиана Ангелова Димитрова
4Надежда Радославова Димитрова
5Наско Стоилов Анастасов
6Мариан Пламенов Иванов
7Стефан Димов Стефанов
8Радостина Цветанова Иванова
9Галин Пенчев Парашкевов
10Мирена Енева Симова 
11Зоя Петрова Велкова
12Валентина Маркова Френкева – Белчева
13Янка Трифонова Георгиева
14Рейхан Ридван Вели
15Владимир Димитров Димитров
16Фатме Селим Али
17Александър Иванов Йорданов
18Светослав Гутев Митев
19Диана Георгиева Петрова
20Светослав Теофилов Банков
21Марина Петрова Христова
22Христинка Иванова Колева
23Цветан Тодоров Танев
24Сунай Юкселов Мехмедов
25Акчай Айдън Лютфи
26Елена Ангелова Дочева
27Венета Христова Наковска
28Гюлвер Исмаил Хасан
29Атанас Неделчев Атанасов
30Здравка Русева Обретенова
31Райчо Петров Райчев
32Петър Иванов Генев
33Росица Ненова Якимова

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе