Кандидати за кметските избори за населените места в община Исперих

Вчера бе последния срок за регистрация за кандидатите за кметове на общини и общински съветници.

Ето и списък на кандидатите за кметските столове в община Исперих:

Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

Трите имена населено място
АХМЕД ЯФЕС САЛИ С. ВАЗОВО

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ/ ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ “

Трите имена населено място
МИТКО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ С. РАЙНИНО
АХМЕД АХМЕД АХМЕД С. ПОДАЙВА

Политическа партия „ВОЛЯ“

Трите имена населено място
ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА ТАНГЮЛЕЧ С. КЪПИНОВЦИ

Политическа партия „ГЕРБ“

Трите имена населено място
ШЕНЕР ТАИБ ШЮКРИ С. БЕЛИНЦИ
МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ С.ВАЗОВО
ТУРГАЙ НЕДЖИБ ХАМИД С. ДРАГОМЪЖ
ЕРСАН ФЕВЗИ МЮМЮН С. КЪПИНОВЦИ
МЕХМЕД РАМИС ХАСАН С. ПОДАЙВА
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ПАТРИКОВ С. СВЕЩАРИ

Политическа партия „национален фронт за спасение на България“

Трите имена населено място
Снежина Данова Велинова С. Райнино

Политическа партия „Движение за права и свободи“

Трите имена населено място
СЕВГИН ЮСУФ СЮЛЕЙМАН С. БЕЛИНЦИ
ВЕДАТ ШЕФКЕТ АЛИОСМАН С. БЪРДОКВА
ФЕДАИЛ ФИКРИ ИБРЯМ С.ВАЗОВО
МЕХМЕД САЛИ ЗАКИР С. ГОЛЯМ ПОРОВЕЦ
МУСТАФА МЕХМЕД ЗЕКЕРИЕ С. ДЕЛЧЕВО
ДЖЕЙХАН ЕРГИН ЮСЕИН С. ДРАГОМЪЖ
АЙНУР АХМЕД АЛИ С. ДУХОВЕЦ
СЕБИЛЕ МЕЙБИ МЕХМЕД С. ЙОНКОВО
КЕМАЛ АХМЕД МЕХМЕД С. МАЛКО ЙОНКОВО
ОРХАН АХМЕД ХАЛИМ С. КИТАНЧЕВО
АРИФ ВАСВИ АХМЕД С. КЪПИНОВЦИ
МОАМЕР САЛИ АЛИ С. ЛУДОГОРЦИ
ГЮРСЕЛ ХАЛИД МУСТАФА С. ЛЪВИНО
ЗАИД ОСМАН КАДИР С.ПОДАЙВА
ИЛХАН САЛИ ИСАК С. ПЕЧЕНИЦА
ОСМАН МЕХМЕД ОСМАН С. РАЙНИНО
ЗЮЛФИЕ ДЖЕВАТОВА МУСТАФА С. СВЕЩАРИ
ХАТИДЖЕ ВЕЛИ ЯХОВА С. СТАРО СЕЛИЩЕ
БЮЛЕНТ МЮМЮН ФЕТТА С. СРЕДОСЕЛЦИ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН С. ТОДОРОВО
ШЕРФИДИН МЕХМЕДАЛИ ХАМДИ С. ЯКИМ ГРУЕВО

Политическа партия „Земеделски народен съюз“

Трите имена населено място
ОСМАН ФИКРИ ШУКРИ С. БЕЛИНЦИ
АЙШЕ АБТУЛА МУСТАФА С. БЪРДОКВА
САБРИ АХМЕД МЮЗЕКЯР С.ВАЗОВО
АЙСЕЛ РЕДЖЕБ НАЗИФ С. ГОЛЯМ ПОРОВЕЦ
БЕДРИ БАСРИ АЗИЗ С. ДЕЛЧЕВО
СИНАН НЕЗИР НУРИ С. ДРАГОМЪЖ
САБРИЕ МЕХМЕД НАСУФ С. ДУХОВЕЦ
БАСРИ ОСМАНОВ ЧАКЪРОВ С. ЙОНКОВО
АЙХАН ИСМАИЛ АХМЕД С. КИТАНЧЕВО
НИЯЗИ ХЮСМЕН ОСМАН С. КЪПИНОВЦИ
ЕМИНЕ МЕХМЕД МЕХМЕД С. ЛУДОГОРЦИ
НЕЖДЕТ ЕМИН МЕХМЕД С. ЛЪВИНО
МЕХМЕД АХМЕД ААЧБАДЖАК С. МАЛКО ЙОНКОВО
СЕВДЖИХАН ХАЛИС МЕХМЕД С. ПЕЧЕНИЦА
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ С. ПОДАЙВА
ИСЛЯМ ШЕФКЕТОВ ХЮСЕИНОВ С. РАЙНИНО
ФИКРЕТ АХМЕДОВ ШУКРИЕВ С. СВЕЩАРИ
НЕДЖАТИ ИСМАИЛ МЕХМЕДАЛИ С. СРЕДОСЕЛЦИ
МЕХМЕД АХМЕД МЕХМЕД С. СТАРО СЕЛИЩЕ
ЕРДЖАН НАЗИФ МЮМЮН С. ТОДОРОВО
КАБИЛ МЕХМЕД ХАБИЛ С. ЯКИМ ГРУЕВО

Независими кандидати

Трите имена населено място
Рейхан Шериф Шериф село Тодорово
Стоимен Георгиев Стоименов село Райнино
Върни се горе