Кандидати за кметските избори за населените места в община Исперих

Вчера бе последния срок за регистрация за кандидатите за кметове на общини и общински съветници.

Ето и списък на кандидатите за кметските столове в община Исперих:

YouTube

Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

Трите именанаселено място
АХМЕД ЯФЕС САЛИС. ВАЗОВО

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ/ ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ “

Трите именанаселено място
МИТКО ПЕТРОВ ДИМИТРОВС. РАЙНИНО
АХМЕД АХМЕД АХМЕДС. ПОДАЙВА

Политическа партия „ВОЛЯ“

Трите именанаселено място
ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА ТАНГЮЛЕЧС. КЪПИНОВЦИ

Политическа партия „ГЕРБ“

Трите именанаселено място
ШЕНЕР ТАИБ ШЮКРИС. БЕЛИНЦИ
МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТС.ВАЗОВО
ТУРГАЙ НЕДЖИБ ХАМИДС. ДРАГОМЪЖ
ЕРСАН ФЕВЗИ МЮМЮНС. КЪПИНОВЦИ
МЕХМЕД РАМИС ХАСАНС. ПОДАЙВА
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ПАТРИКОВС. СВЕЩАРИ

Политическа партия „национален фронт за спасение на България“

Трите именанаселено място
Снежина Данова ВелиноваС. Райнино

Политическа партия „Движение за права и свободи“

Трите именанаселено място
СЕВГИН ЮСУФ СЮЛЕЙМАНС. БЕЛИНЦИ
ВЕДАТ ШЕФКЕТ АЛИОСМАНС. БЪРДОКВА
ФЕДАИЛ ФИКРИ ИБРЯМС.ВАЗОВО
МЕХМЕД САЛИ ЗАКИРС. ГОЛЯМ ПОРОВЕЦ
МУСТАФА МЕХМЕД ЗЕКЕРИЕС. ДЕЛЧЕВО
ДЖЕЙХАН ЕРГИН ЮСЕИНС. ДРАГОМЪЖ
АЙНУР АХМЕД АЛИС. ДУХОВЕЦ
СЕБИЛЕ МЕЙБИ МЕХМЕДС. ЙОНКОВО
КЕМАЛ АХМЕД МЕХМЕДС. МАЛКО ЙОНКОВО
ОРХАН АХМЕД ХАЛИМС. КИТАНЧЕВО
АРИФ ВАСВИ АХМЕДС. КЪПИНОВЦИ
МОАМЕР САЛИ АЛИС. ЛУДОГОРЦИ
ГЮРСЕЛ ХАЛИД МУСТАФАС. ЛЪВИНО
ЗАИД ОСМАН КАДИРС.ПОДАЙВА
ИЛХАН САЛИ ИСАКС. ПЕЧЕНИЦА
ОСМАН МЕХМЕД ОСМАНС. РАЙНИНО
ЗЮЛФИЕ ДЖЕВАТОВА МУСТАФАС. СВЕЩАРИ
ХАТИДЖЕ ВЕЛИ ЯХОВАС. СТАРО СЕЛИЩЕ
БЮЛЕНТ МЮМЮН ФЕТТАС. СРЕДОСЕЛЦИ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАНС. ТОДОРОВО
ШЕРФИДИН МЕХМЕДАЛИ ХАМДИС. ЯКИМ ГРУЕВО

Политическа партия „Земеделски народен съюз“

Трите именанаселено място
ОСМАН ФИКРИ ШУКРИС. БЕЛИНЦИ
АЙШЕ АБТУЛА МУСТАФАС. БЪРДОКВА
САБРИ АХМЕД МЮЗЕКЯРС.ВАЗОВО
АЙСЕЛ РЕДЖЕБ НАЗИФС. ГОЛЯМ ПОРОВЕЦ
БЕДРИ БАСРИ АЗИЗС. ДЕЛЧЕВО
СИНАН НЕЗИР НУРИС. ДРАГОМЪЖ
САБРИЕ МЕХМЕД НАСУФС. ДУХОВЕЦ
БАСРИ ОСМАНОВ ЧАКЪРОВС. ЙОНКОВО
АЙХАН ИСМАИЛ АХМЕДС. КИТАНЧЕВО
НИЯЗИ ХЮСМЕН ОСМАНС. КЪПИНОВЦИ
ЕМИНЕ МЕХМЕД МЕХМЕДС. ЛУДОГОРЦИ
НЕЖДЕТ ЕМИН МЕХМЕДС. ЛЪВИНО
МЕХМЕД АХМЕД ААЧБАДЖАКС. МАЛКО ЙОНКОВО
СЕВДЖИХАН ХАЛИС МЕХМЕДС. ПЕЧЕНИЦА
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВС. ПОДАЙВА
ИСЛЯМ ШЕФКЕТОВ ХЮСЕИНОВС. РАЙНИНО
ФИКРЕТ АХМЕДОВ ШУКРИЕВС. СВЕЩАРИ
НЕДЖАТИ ИСМАИЛ МЕХМЕДАЛИС. СРЕДОСЕЛЦИ
МЕХМЕД АХМЕД МЕХМЕДС. СТАРО СЕЛИЩЕ
ЕРДЖАН НАЗИФ МЮМЮНС. ТОДОРОВО
КАБИЛ МЕХМЕД ХАБИЛС. ЯКИМ ГРУЕВО

Независими кандидати

Трите именанаселено място
Рейхан Шериф Шерифсело Тодорово
Стоимен Георгиев Стоименовсело Райнино

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе