Кандидати за кметските избори за населените места в община Лозница

Вече са ясни кандидатите за местните избори за населените места в община Лозница.

Ето ги и тях:

ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС

Собствено, бащино и фамилно име Кметство
Кериме Мехмедова Съткъ с.Бели Лом
Ахмед Ибрямов Ахмедов с.Веселина
Алтан Хюсеинов Хюсеинов с.Гороцвет
Весиле Касим Муса с.Градина
Емилиян Илиянов Емилиянов с.Каменар
Асан Асанов Хойров с.Ловско
Али Ахмедов Дживгов с.Сейдол
Ахмед Билялов Вехов с.Синя вода
Алдин Миранов Христофоров с.Студенец
Ялчън Ахмедов Мюсрефов с.Трапище
Атче Алиева Исмаилова с. Чудомир

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, Зелено движение)”

Собствено, бащино и фамилно име Кметство
Левен Илианов Емилианов с.Каменар

ПП „ГЕРБ“

Собствено, бащино и фамилно име Кметство
Скендер Руфад Руфад с.Бели Лом
Хюсние Бехчетова Алиева с.Гороцвет
Даниела Василева Христова с.Ловско
Али Ахмедов Кехайов с.Сейдол
Съдкъ Кяшифов Исмаилов с.Синя вода
Айтен Якубова Исмаилова с.Трапище
Сефаи Етемов Сюлейманов с.Чудомир

коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

Собствено, бащино и фамилно име Кметство
Ерол Фикрет Тахсин с.Каменар
Върни се горе