Вижте кандидатите за кмет на Цар Калоян и общински съветници

Вече са ясни кандидатите за кметския стол в община Кубрат и кандидатите за общински съветници.

Ето ги и тях:

Кандидати за кмет

Собствено, бащино и фамилно име Партия/Коалиция
НАЙДЕН ХИНКОВ КЪСОВ коалиция „БСП за България”
АНГЕЛ МИЛКОВ АНГЕЛОВ ПП „ГЕРБ“
ДИМЧО ЮНАКОВ ДИМОВ ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”
ДАУД НАЗИФ АЛЯОВЛУ ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
АРИФ РУЖДИЕВ АРИФОВ ПП „ЗЕМЕДЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“

Кандидати за общински съветници в община Цар Калоян

Коалиция „БСП за България“

1 НАЙДЕН ХИНКОВ КЪСОВ
2 КРАСИМИР ИВАНОВ КРУМОВ
3 ЙОРДАН НЕНКОВ НЕНКОВ
4 НЕЛИ ХИНКОВА ТОДОРОВА
5 МАРИЯ ПЕТЕВА ГАНЕВА
6 МАРИАНА ДРАГНЕВА ГОСПОДИНОВА
7 СТАНЧО ПЪРВАНОВ НЕДЕЛЧЕВ
8 ДЕНКА КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА
9 МАРИЯН ДИЯНОВ ЙОРДАНОВ
10 ИЛИНА ХИНКОВА КРЪСТЕВА

ПП „ГЕРБ“

№ по ред Собствено Бащино име Фамилно име
1 Ангел Милков Ангелов
2 Камен Иванов Ганев
3 Надежда Вячеславова Мандажиева
4 Християн Маринов Хинчев
5 Александър Хинков Александров
6 Атанас Иванов Атанасов
7 Стоянка Колева Жилиева
8 Дончо Стефанов Казаков
9 Христо Илиев Христов
10 Мартина Красимирова Кръстева
11 Петя Нейкова Йорданова
12 Иван Колев Иванов
13 Георги Йорданов Йорданов

ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”

№ по ред Собствено Бащино име Фамилно име
1 Димчо Юнаков Димов
2 Николинка Петрова Милчева
3 Петър Йорданов Петров
4 Николай Пенев Трифонов

ПП „ДПС”

№ по ред Собствено, бащино и фамилно име
1 ГЮНАЙ ШАБАН УЗУНАЛИ
2 РЕФАН АШИМ ДЕЛИМУСТАФА
3 АКИФ АХМЕДОВ АХМЕДОВ
4 ШУКРИ МЕХМЕДОВ ДЖАМФЕРОВ
5 МЕРАЛ ИЛХАН КАРААЛИЕВА
6 АЛИ ХАСАН ЯЗАДЖИ
7 НЕСИБЕ ДЖЕЛЯЛ МОЛЛААЛИ
8 ИБРАХИМ АДЕМОВ ДЖИДЖИКЬОСЕВ
9 НИХАТ ИБРЯМОВ КЬОСЕИБИШЕВ
10 МЕХМЕД АЛИЕВ БУРУКОВ
11 НЕДЖМИЕ САЛИ КАРАСЮЛЕЙМАН
12 ГЮЛСЮН ХАСАН АЛИ
13 ХАСАН АХМЕДОВ ФЕИЗОВ

ПП „ВОЛЯ”

№ по ред Собствено Бащино име Фамилно име
1 ИЛИЯ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
2 МЛАДЕН ВЪРБАНОВ ХРИСТОВ

ПП „ЗЕМЕДЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”

№ по ред Собствено име Бащино име Фамилно име
1 Ариф Руждиев Арифов
2 Пакизе Ниязи Чиракова
3 Айше Ахмедова Исмаил
4 Неджля Ремзиева Имам
5 Ахмед Шабан Гропа
6 Ахмед Али Кодак
7 Фейзула  Фикрет  Сибрели
8 Сабри Али Дюкянджи
9 Диляра Хасанова Ахмедова
10 Дауд Ибрям Мураф

Kоалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

№ по ред Собствено име Бащино име Фамилно име
1 Живко Петров Желязков
2 Досен Радев Радев
Върни се горе