Д-р Надие Карагьозова с висока оценка от ЦЛПР- Спортна школа „София“

На двудневно посещение (26-27.09.2019) в столицата беше секретарят на МКБППМН-Кубрат д- р Надие Карагьозова. Тя се срещна с директора на спортната школа Соня Христова и педагогическият екип, които стартираха учебната година с лектория на тема „Интерактивно преподаване и атрактивно образование.

Повишаване мотивацията за работа на учителите“. Темата беше представена от д_ р Надие Карагьозова по атрактивен начин чрез интерактивно включване на всеки един от участниците. Споделяне на педагогически идеи относно ролята на спорта в живота на подрастващите и на децата в конфликт със Закона породиха оживена дискусия, която сложи началото на едно ползотворно сътрудничество и партньорство.

YouTube

Това е първата официална среща на секретаря на местната комисия в популярната национална школа по спорт, която развива успешна извънучебна дейност и се състоя по покана на част от педагогическия екип от извънучебното звено, с които д-р Карагьозова сподели през лятото обучение в сходна педагогическа платформа.

С размяна на методически материали и позитивни символи и послания за позитивна и вдъхновяваща учебна година завърши педагогическата среща. Директорът на спортната школа г-жа Христова, високо оцени усилията на секретаря на комисията в търсене на работещи механизми на положително въздействие в полза на подрастващите и тяхното мултиплициране в практиката. 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе