Киберсигурността е неразделна част от националната сигурност, заяви Министър Петкова

„Киберсигурността е неразделна част от националната сигурност на страна и е пряко свързана с всеки един сектор на държавното управление“. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова на конференцията „Енергийна и градска киберсигурност, България 2019“. По нейните думи темата за киберсигурността има международен характер и даде пример за това с одобрената в началото на годината програма „Цифрова Европа“. Общо средствата по проекта са 9 млрд. евро, като 2 млрд. евро са предвидени да се вложат в частност в киберсигурността.
„Всеки един проблем по отношение на киберсигурността в енергийния сектор може да доведе до сериозни рискове по отношение на икономическото и социалното развитие на страната“, каза министър Петкова. Тя бе категорична, че държавното управление в енергийния отрасъл работи изключително отговорно за гарантиране киберсигурността в сектора.

YouTube

Министерството на енергетиката е един от четирите ведомствени центрове в страната, определен за национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност. „В рамките на енергийното ведомство сме разработили поредица от мерки и политики, които осъществяват координацията между всички енергийни предприятия в сферата на киберсигурността“, подчерта министър Петкова.

По нейните думи е важно е да се отбележи, че стремежът по усъвършенстване на всички информационни технологии и мрежовата сигурност в енергийния сектор, получава подкрепа от Европейския съюз. Министър Петкова подчерта, че дружествата от държавната енергетика вече са се възползвали от европейската солидарност. През месец май „Булгартрансгаз” ЕАД получи одобрение от Европейската комисия за два проекта в областта на киберсигурността, които ще бъдат финансирани по Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации”. Общата стойност на проектите е близо 760 хил. лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 75%. Първият проект предвижда в рамките на дружеството да се създаде лаборатория за киберсигурност, а вторият да се внедри сертифицирана система за управление на сигурността на информацията. Същата година през лятото „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД стартира изпълнението на три проекта за киберсигурност, финансирани със средства от Европейския съюз на стойност близо 16 млн. евро, свързани с повишаване сигурността на мрежите в електрическата система. „Всички тези проекти са свързани с усъвършенстването на информационните технологии и със съхранението на данни, които следват утвърдената цялостна политика по отношение на киберсигурността“, заяви министър Теменужка Петкова.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе