Вижте кой избраха за кметския стол в Кубратските села и къде има балотаж

В село Беловец ще има балотаж между Гюлнур Мустафова от ДПС, която има 401 гласа или 44,02% и Нуржихан Юзеирова от Местна коалиция НДПС(БСДП,НДПС), която има 306 гласа или 33,59%.

В село Бисерци още на първи тур стана ясно, че Алиш Арифов от ДПС ще бъде кмет през следващите четири години. Той печели с 427 гласа или 62,70%.

YouTube

В село Божурово също още на първи тур стана ясно, че Юджел Юсеинов от ДПС ще бъде кмет през следващите четири години. Той печели с 157 гласа или 59,02%.

В село Горичево отново кметът ще е от ДПС и е избран от първи тур. Това е Ерсен Ибрям с 156 гласа или 73,93%.

В село Задруга вотът спечели Шюкрю Назиф от ДПС с 201 гласа или 78,21%.

В село Звънарци кмет ще бъде Йълмаз Мехмед от ДПС, който печели с 163 гласа или 52,58%.

В село Медовене ще кметува Зекерие Зекериев от ДПС, който печели с 117 гласа или 53,42%.

В село Мъдрево кмет ще бъде Салим Мустафа от ДПС, който печели с 392 гласа или 70,89%.

В село Равно кандидатът е един и той е Шинаси Абтулов от ДПС, който печели с 245 гласа или 89,42%.

В село Савин кмет ще бъде Шефкъ Мехмедов, който печели с 175 гласа или 79,19%.

В село Севар ще има балотаж следващата неделя между кандидатите от ДПС в лицето на Леман Сюлейманова, която на първи тур има 387 гласа или 40,95%, и Мехти Пачалиев от ПП Земеделски народен съюз с 374 гласа или 39,58%.

В село Сеслав също излизат на балотаж кандидатите от ПП Земеделски народен съюз в лицето на Юлиян Асенов, който има 156 гласа или 38,81%, и Сунай Исмаилов от ДПС с 147 гласа или 36,57%.

В село Точилари кметът е ясен и той е Шуаиб Мехмед от ДПС, който печели битката с 166 гласа или 70,04%.

В село Юпер победител в изборите е Петър Петров от ПП ГЕРБ с 135 гласа или 52,53%.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе