Звеното за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания ще ползва нов 7-местен автомобил

Днес, 31 октомври, бе връчен ключа за 7-местен автомобил Фолксваген Caddy, който ще обслужва потребителите по проекта „Създаване на звеното за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в домашен социален патронаж – Разград“. Ключът приеха ВрИД кмет Галина Георгиева и директорът на Домашен социален патронаж Янка Георгиева.  

Проектът е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г., приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”. Договорът за изпълнение на дейностите бе подписан през юли тази година. Реалното предоставяне на здравно-социалните услуги стартира на 01.10.2019 г. като към момента 135 потребители от определени по проекта 129 лица от град Разград и селата Гецово, Осенец, Дряновец, Благоево, Побит камък, Топчии, Раковски и Липник вече ползват услугите. Наети са 17 домашни помощници, 1 медицинска сестра и кинезитерапевт, специалист, сътрудник, шофьор.

YouTube

С оглед отдалечеността на населените места, включени в проекта, бе предвидено закупуване на автомобил, с който ще се постигне принципа на мобилност на услугата по отношение на лекарското обгрижване и медицинско наблюдение, предоставянето на кинезитерапевтични услуги, психо и социални консултации, както и мониторинг на дейността. Автомобилът е на стойност 39 790 лв., закупен със средства по проекта.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе