Кръгла маса в Кубрат за по-добър живот в общината

Днес в Заседателната зала на Община Кубрат се проведе кръгла маса по проект „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване на уязвими групи”.

На срещата присъстваха кметът на Община Кубрат, г-н Алкин Неби, общинският съветник Орхан Мехмед, служители на общинската администрация и представители на местния бизнес. С проекта се цели създаване на модел за насърчаване партньорството и сътрудничеството между местните власти и уязвимите групи чрез участието на всички институции, партньори и асоциирани партньори, работещи за интеграцията на целевите групи в обществото. Срещата се провежда и относно реализирането на дейности за активиране на икономически неактивни лица, психологическо подпомагане, мотивиране, социална и професионална интеграция на лица от целевите групи с фокус насърчаване участието им на пазара на труда и създаване на умения за успешно справяне на работното място и адаптиране към работните условия при включването им в заетост. След проведени обучения участниците получиха и сертификати.

YouTube

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе