Сезонната работа свърши, наетите лица и средна работна заплата намаляха

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2019г. намаляват с 39.1 хил., или с 1.7%, спрямо края на юни 2019г. Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Операции с недвижими имоти“  и в „Административни и спомагателни дейности“. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Образование“.

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2019г. е 1 257 лв., за август – 1 224 лв., а за септември – 1 266 лева. През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата e 1 249 лв. и намалява спрямо второто тримесечие с 0.9%.

YouTube

През третото тримесечие на 2019г. средната месечна работна заплата нараства с 11.8% спрямо третото тримесечие на 2018г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ и „Образование“.

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе