Към края на септември: спад в наетите лица в област Разград

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на…

Излязоха предварителните данни за наети лица и средна брутна работна заплата за област Разград

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на…

Сезонната работа свърши, наетите лица и средна работна заплата намаляха

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2019г. намаляват…