Националният статистически институт ще проведе Наблюдението на домакинските бюджети в нови домакинства

От началото на април 2020 г. Националният статистически институт започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства. Изследването…

В понеделник започва предварителният обход на районите, където ще се проведе пробното преброяване

Обучение на хората, които от понеделник ще извършат предварителен обход на районите, където ще се извърши пробното преброяване на населението…

Кандидатите за преброители и контрольори в пробното преброяване вече подават документи

Започна набирането на преброители и контрольори за пробното преброяване на населението и жилищния фонд в Разград и с. Ясеновец, Велинград…

Излязоха предварителните данни за наети лица и средна брутна работна заплата за област Разград

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на…