Столичното „Училище с лице, училище за личности“ домакинства лекция на д-р Надие Карагьозова

Едно от най-големите столични училища – 125 СУ „Проф. Боян Пенев“ с изучаване на чужди езици, домакинства педагогически семинар-обучение на тема „Безопасност на движението на пътищата“. 

Организатор на събитието бе РААБЕ-България, а лектор по темата – д-р Надие Карагьозова. В дните на работната среща (11 и 12 ноември 2019 година) педагозите от училището дискутираха и споделиха своите виждания по темите. Вълненията бяха около това, как най-лесно и интересно да се предават знанията по темата, с какви интерактивни начини и разнообразни форми да се надграждат и проверяват знанията на учениците, за да се постигне максимална приложно-практичека значимост и полезност в реални ситуации от пътя. Целта на обучителния модул е да даде нови знания и умения на педагозите с практическа насоченост за постигане на по-добри резултати в обучението по безопасност на движението по пътищата. Теоретичната част и по-доброто разбиране на темата е обезпечена чрез визуализиране (презентация), а практическата  – с работни материали по време на обучението – казуси, упражнения, допълнително информация за работа в група, както и работа върху конкретни случаи. 

YouTube

Педагогическото предизвикателство пред класните ръководители-обучители по темата беше да предложат план-сценарий по БДП. В края на обучението гатанки, въпросник с викторина, национална кампания „Заедно за нашите деца на пътя“ предизвикаха удовлетвореност от творческата дейност у учителите.

Пътната култура е част от общата култура на човека. Като вид социално учение се развива и обогатява ежедневно, а нейното формиране започва още в най-ранна детска възраст, като в ролята на обучител се явява и самият родител. Директорът на училището Венелина Николова изрази удовлетвореност от съвместната работа с д-р Надие Карагьозова и отправи покана и за други съвместни обучения.

Директорът на училището Венелина Николова изрази удовлетвореност от съвместната работа с д-р Надие Каразьозова и оптрави покана и за други съвместни обучения.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе