Обучаваха педагогически съветници, психолози и социални работници как да разпознават рисково и зависимо поведение

„Разпознаване на рисково и зависимо поведение“ бе темата, която събра педагогически съветници, психолози и социални работници от област Разград на…

Агенцията по заетостта стартира обучение за повишаване на капацитета на ромските медиатори

Агенцията по заетостта съвместно със Сдружение „Национална мрежа на ромските трудови медиатори”, стартира двудневно обучение за повишаване капацитета на трудовите…

Над 3000 работещи в центровете за спешна медицинска помощ преминаха обучения: „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“

От началото на обученията, провеждани по линия на проект №BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС), до…

Стартира обучение на медицински специалисти по проекта „България срещу диабета“

Заместник-кметът на Община Разград Хабибе Расим откри обучение на медицински специалисти по проекта „България срещу диабета“. Инициативата е на „Лайънс…