Първата група от 50 лекари и медицински специалисти започва обучението си за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха в понеделник, 15 май

Първата група от 50 лекари и медицински специалисти започва обучението си за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха в…

Ученици от НПТГ „Шандор Петьофи“ преминаха обучение в РУ „Ангел Кънчев“ и получиха сертификати за продължаване на обучението им в университета

На 31.03.2023 г. ученици от 12 клас на НПТГ „Ш. Петьофи“ с ръководители инж. Д. Йорданова, инж. Н. Коцев и…

Ученици от ПГИ „Робер Шуман“ преминаха успешно първия етап от своето обучение по Националната програма „От връстници за връстници“

Група ученици от IX и X клас на ПГИ „Робер Шуман“ преминаха успешно първия етап от своето обучение по Националната…

Проведоха обучение на специалисти от гражданска защита и ОМП за работа с новата система за оповестяване на МВР

Специалисти по гражданска защита /ГЗ/ и отбранително-мобилизационна подготовка /ОМП/, IT специалисти и оперативни дежурни от седемте общини в област Разград…

Концерт и обучение срещу фалшивите новини включва проект на Спортен клуб по ориентиране „Абритус“-Разград

Концерт, обучение и дискусионен форум включва проектът „Fake&False.net“, който се реализира от Спортен клуб по ориентиране „Абритус“-Разград със съдействието на…