Втората част на традиционната акция на полицията „Зима“ вече тече

Тя обхваща периода от 11.11.2018 г. до 20.11.2018 г., а кампанията е “Пешеходци и водачи за толерантност на пътя”, насочена към пешеходците и поведението на водачите спрямо пешеходците. 13.11.2019 г. е обявен за Ден без пешеходци – жертви на пътя.

В периода, обхващащ втората част от кампанията дейността на пътните полицаи ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците, както и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците. В този период ще се извършва активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане, както и за даване от водачите предимство на пешеходците на пешеходните пътеки. При установяване на нарушения ще бъдат налагани ефективни санкции. Специално внимание ще се обръща на пешеходците в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци), движещи се неправилно особено извън населените места.

YouTube

Ще бъде осъществяван превантивен контрол и над пешеходци, които показват явно намерение да пресекат неправилно, като полицейските органи ще взимат отношение на място и ще указват кое е правилното поведение.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе