Средният общ доход на лице от домакинството се увеличава с повече от 11%, средният общ разход също нараства малко

Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2019г. е 1 716 лв. и нараства с 11.3% спрямо същото тримесечие на 2018г.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (56.5%), следван от доходите от пенсии (27.2%) и от самостоятелна заетост (6.7%).

YouTube

В номинално изражение през третото тримесечие на 2019г. в сравнение със същия период на 2018г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:
• Доходът от работна заплата нараства от 851 на 969 лв. (с 13.9%).
• Доходът от самостоятелна заетост намалява от 119 на 115 лв. (с 3.5%).
• Доходите от пенсии се увеличават от 421 на 467 лв. (с 11.1%).
• Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 35 на 51 лв. (с 48.2%).

Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2019г. е 1 583 лв. и се увеличава с 4.3% спрямо същото тримесечие на 2018г.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за: храна (30.1%), жилище (16.1%), данъци и социални осигуровки (13.1%) и транспорт и съобщения (11.2%).

Като абсолютни стойности през третото тримесечие на 2019г. в сравнение със същото тримесечие на 2018г. разходите средно на лице от домакинство по видове разходи се променят, както следва:
• Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 457 на 476 лв. (с 4.2%).
• Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 60 на 68 лв. (с 13.3%).
• Разходите за облекло и обувки намаляват от 50 на 49 лв. (с 3.1%).
• Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват от 250 на 254 лв. (с 1.6%).
• Разходите за здравеопазване се увеличават от 73 на 84 лв. (с 16.0%).
• Разходите за транспорт и съобщения остават без промяна – 178 лева.
• Разходите за свободно време, културен отдих и образование нарастват от 104 на
131 лв. (с 26.1%).
• Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 187 на 208 лв. (с 11.4%).

През третото тримесечие на 2019г. настъпва промяна в потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство в сравнение със същото тримесечие на 2018г. При повечето хранителни продукти има увеличение на консумацията. По-съществено нараства потреблението на плодове – от 17.8 на 19.4 кг, на зеленчуци – от 25.8 на 27.1 кг, и на яйца – от 36 на 37 броя. Намаление се отчита при потреблението на хляб и тестени изделия – от 21.3 на 20.4 кг, и на кисело мляко – от 7.7 на 7.6 килограма. Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене и захар.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе