Ден на българския адвокат

Днес е Денят на българската адвокатура!

Отбелязват се 131 години от приетия на днешната дата първи Закон за адвокатите. Следване приемствеността на добрите традиции от миналото е най-важното, защото натрупаният богат собствен опит предполага и обещава подобряване, осъвременяване и надграждане на дейността и целите.

Българската адвокатура винаги е била гарант за спазване на върховенството на закона, на защитата на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица. Тя винаги се е ръководила от дълга си да брани и издига престижа си в обществото, като отстоява обществения интерес, осъзнавайки, че няма качествено и справедливо правосъдие без компетентна, независима и борбена адвокатура.

Честит празник!

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе