С минута мълчание започна сесията на ОС на Кубрат (ВИДЕО)

Днес, 28-ми ноември 2019 г., с едноминутно мълчание Общинският съвет в Кубрат почете паметта на големият актьор, преподавател и държавник проф. Стефан Данаилов, който в следствие на тежко заболяване почина на 27-ми ноември 2019 г. на 76-годишна възраст.

YouTube

Малко преди официалният старт на редовното заседание представителят на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Кубрат, г-жа Снежана Москова, обяви пред присъстващите решение относно прекратяването на правомощията на общинския съветник от КП БСП за България г-н Мартин Обрешков. Това решение бе продиктувано поради неговото избиране за народен представител в 44-то Народно събрание на Р България. Община Кубрат припомня, че след приключването на местните избори за кметове и общински съветници г-н Обрешков зае този пост, на който досега бе народния представител и настоящ кмет на община Разград, г-н Денчо Бояджиев. Мястото на Мартин Обрешков в общинския парламент в Кубрат, след положена клетва днес, зае г-жа Ганка Георгиева от КП БСП за България. Местният парламент одобри нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 год. Със солидно мнозинство местният парламент взе решение за създаване на 5 постоянни комисии към Общинския съвет.

Редовно заседание на Общински съвет – Кубрат

Публикувахте от Община Кубрат / Municipality of Kubrat в Четвъртък, 28 ноември 2019 г.

Въпреки някой възражения от представителите на ЗНС, бяха приети и членове на комисиите. На сесията бяха определени представител и заместник представител на Общински съвет – Кубрат за член на Областния съвет за развитие на област Разград. Представител за община Кубрат ще е председателят на Общинския съвет г-н Хюсен Юмеров, а за негов заместник беше определен това да е д-р Ибрахим Яхов. На сесията бе определен и представител на Община Кубрат за участие в извънредно заседание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване – Дунав ЕООД – Разград. Представител на събранието от Община Кубрат ще е кметът г-н Алкин Неби. С голямо мнозинство бе приета също Програма за управление за периода 2019-2023 г. на настоящия градоначалник. Общинските съветници одобриха още общата численост и структурата на Общинска администрация, която след влизането в сила на решението ще наброява 83 щатни бройки. Към администрацията ще се присъедини и старши-експерт с ресор „Връзки с обществеността“. Кратки разногласия предизвика докладна записка, свързана с определянето на основните месечни заплати на кметовете на кметства считано от 1-ви декември 2019 г.

Основната месечна заплата на кмета Алкин Неби вече ще възлиза на 3000 лв. Алкин Неби аргументира това решение, посочвайки, че при увеличението на възнагражденията на кметовете на кметства през 2018 г. той е отхвърлил тогавашното предложение за увеличение на неговата месечна заплата и посочи, че настоящото увеличение не е прецедент. Кметът посочи още, че в процентно изражение има и промяна на възнагражденията на общинските съветници. Основната месечна заплата на кметовете на останалите населени места в общината ще варира от 880 до 1210 лева. На заседанието бе определен начина на ползване на дървесина от Кубратска гора ЕООД в горите, собственост на общината през 2020 г. С голямо мнозинство бе гласувана и процедура с проектно предложение за реконструкция на екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, или пътят към хижата, както го знаят жителите на Кубрат. Кметът на общината разясни подробно, че на това място ще бъдат изградени барбекюта, зони за отдих, а също и нова велоалея. Средствата са осигурени от от стратегията за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Завет – Кубрат от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

На сесията бе взето решение за прехвърляне на активи от един разпоредител с бюджет на друг разпоредител, отнасящи се за извършени строително-монтажни работи в кубратското СУ „Христо Ботев“. В края на заседанието бе отправена покана от ръководството на Центъра за обществена подкрепа в Кубрат, свързана с предстоящо Коледно тържество и набиране на средства за деца в неравностойно положение.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе