Проведе се открит урок по физика и астрономия в Автото

На 28.11.2019г. в ПГТС „Христо Смирненски“ – Разград с учениците от деветите класове бе проведен открит урок по физика и астрономия на тема „Физика на елементарните частици“. Гости на урока бяха : г-жа Галина Пенева – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Разград, г-жа Албена Добрева – старши експерт по професионално образование и обучение в РУО – Разград, г-жа Елка Драмалиева – началник на отдел „Образование“ в Община Разград, г-жа Диана Петрова – главен експерт в Областна администрация – Разград, г-жа Кившанова – заместник-директор на ЦПЛР – Център за ученическо техническо и научно творчество – Разград, г-жа Красимира Петкова – директор на ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина“- Разград, г-н Стойчо Стоев – директор на ПГХТБТ „Мария Кюри“- Разград, главен асистент Николова във Филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“, учители и ученици от професионалните гимназии в Разград.

За представянето на новата тема г-жа Йорданка Кръстева – преподавател по физика и астрономия покани инж. Димитричка Ангелова – директор на ПГТС „Христо Смирненски“ – представител – посланик от ЦЕРН към учениците, бъдещето на света. Тя бе участник в групата за квалификационно обучение в ЦЕРН – ЖЕНЕВА от 29.09.2019 г. до 05.10.2019 г. по Националната програма „Квалификация“ – 2019 година и единствен представител от област Разград.

YouTube

Провокирана от основната идея на обучението в ЦЕРН, че това, което бъде видяно и научено там, може да бъде предадено впоследствие на учениците, за да придобият те по-голяма представа какво се случвам отвъд стените на Европейската организация за ядрени изследвания и да провокира интерес и желание у младите хора да се занимават с наука, с техника, с опити и експерименти, госпожа Ангелова решава да представи като очевидец темата „Физика на елементарните частици“ с презентация.

Госпожа Ангелова съумя да привлече вниманието на учениците още в началото на часа, като внесе в хода на урока състезателен елемент. В задачата се включиха трима ученици от отделните класове със задача да се определи строежа на атома. Ментор на това задание бе г-жа Красимира Петкова. Пръв в отговора си бе ученикът Мариян Кръстев от 9- ти „А“ клас.

Урокът продължи с филм , свързан със създаването на ЦЕРН – най-големият научно-изследователски център в света. След това инж. Ангелова представи своята презентация. Чрез увлекателния й разказ учениците получиха много знания за физиката на елементарните частици, ниските и високите енергии, откритието на Хигс бозона, за тъмната материя и тъмната енергия, за ускорителите, детекторите, електрониката в различните експерименти, машинния дизайн и CAD системите, използвани в ЦЕРН, приложението на откритията на ЦЕРН в медицината, GRID технологиите в ЦЕРН, използваните кабели и оптични влакна в ЦЕРН и много други. Във висока степен тя поддържаше оптимален темп на работа, връзките между компонентите на урока бяха ясни и логични, времето за реализирането им бе прецизно премерено и достатъчно за изпълнението им. Водеше часа гъвкаво, като следваше крайната цел и при необходимост променяше етапите на работа. Насърчаваше задаването на въпроси от учениците и им отговаряше.

В края на часа учениците бяха включени отново в групови задачи.Първата бе свързана с въпроси за най-тежката частица – Хигс бозона. Отново учениците от девети „А“ клас изпревариха с отговорите си своите съученици. При втората задача в отборите бяха включени гости на урока . Гости и ученици трябваше да изработят от една ябълка емблемата на ЦЕРН. Тук всички се справиха много добре. За участието си в часа учениците получиха по един мъфин, украсен с елемент от строежа на атома.

Активността на учениците през часа, както и обема на извършената работа са показателни, че инженер Ангелова работи системно за овладяване на знания от учениците.

След приключването на часа инж. Ангелова изказа мнение, че чрез такива обученията в ЦЕРН учените искат да възпитат вкус и стремеж за разкриване на неизвестното и усет към откривателството. Те провокират учителите да мотивират учениците да учат с интерес физика, информатика и технически дисциплини в университетите и да изберат професията на изследователи. Внушават идеята, че преподавателите, участници в такива обучения, подготвят бъдещото поколение физици и инженери – изследователи и учители и модерни предприемачи – иноватори.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе