МИГ Завет-Кубрат се отчете на годишна конференция в Кубрат

Местна инициативна група Завет – Кубрат проведе днес годишна конференция за отчитане на резултатите, свързани с напредъка по изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Завет-Кубрат. Събитието се проведе в спортна зала „Кубрат“ в присъствието на заместник-кметът на Община Кубрат Женифер Пойраз, председателят на УС на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ Халиме Добруджан, изпълнителният директор Галя Драганова, ръководителят на Областния информационен център – Разград Юлиян Данаилов, ръководителят на „Агробизнесцентър“ – Кубрат Павлин Петров, представители от общинската администрация и културни учреждения, журналисти, представители на бизнеса, земеделски производители, членове на неправителствени организации, граждани.

Малко преди началото на срещата поздравления към всички присъстващи в конферентната зала отправиха малчугани от Детска градина „Щастливо детство“ и от група „Слънчогледи“ от Детска градина „Здравец“ в гр. Кубрат. Приветствия към участниците поднесоха още Павлин Петров, зам.-кметът Пойраз и други. Отчет за напредъка по изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ „Завет – Кубрат“ през 2019 г. направи Галя Драганова и експертът Гюлджан Касим, а разяснения относно настоящия и бъдещ програмен период за 2021 – 2027 г. направи експертът от ОИЦ – Разград Юлиян Данаилов. Стратегията за ВОМР бе с бюджет 2 933 700 лева, като остатъкът от тези средства за следващата 2020 г. е в размер на 496 000 лева. През 2019 г. бе обявен прием по 7 подмерки, а одобрените проекти от Местната инициативна група са общо 32, като по два от тях вече са сключени договори за изпълнение.

YouTube

Любопитна справка представи изпълнителният директор на сдружението Галя Драганова, която посочи, че за цялата страна Местните инициативни групи са 64, а само МИГ Завет-Кубрат е одобрила 32 проекта, което логично води до извода, че инициативната група е свършила много работа за този период. Според представената справка двата одобрени проекта за Община Кубрат са свързани с доставянето и монтирането на нови седалки /столове/ в зрителната зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Кубрат. Другият проект е свързан с обзавеждането на спални помещения, занимални и кухня в детските градини /бази/ в селата Сеслав, Точилари, Севар и Бисерци. Като две от градините са бази на детските заведения в Кубрат и Юпер. По време на срещата бяха дискутирани и редица въпроси за предстоящите цели и задачи. На присъстващите бяха раздадени информационни и рекламни материали. Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Завет-Кубрат се реализира с подкрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе