Стартира проект на ЕТ „Пертур 79 – Шюкри Мустафа“ с. Йонково за закупуване на ново оборудване за производство на дограма

Стартира изпълнението на проект на ЕТ „Пертур 79 – Шюкри Мустафа“ с. Йонково за закупуване на ново оборудване за производство…

МИГ-Исперих търси дарители за помощ на 38 деца от Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие“

Преди коледните дни, в очакване да се случи чудото на Рождество Христово, но в една по-различна обстановка на социална изолация,…

Община Завет сключи 2 броя административни договора за изпълнение на проекти към стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат

На 22 юни 2020 г. кмета на Община Завет Ахтер Велиев сключи 2 броя административни договори за изпълнение на проекти…