Местният парламент в Кубрат ще заседава в Бургас

Общинският съвет в Кубрат ще бъде свикан на редовно заседание на 20 декември /петък/.

Сесията ще бъде изнесена и ще се проведе от 16:00 ч. в Конферентната зала на хотел „Авеню“ в град Бургас. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация в лудогорския град. Очаква се в Бургас кубратските съветници да направят актуализация на общинския бюджет за 2019 година, а също да одобрят план-сметка за необходимите разходи по Закона за местните налози и битови отпадъци за 2020 година. Съветниците трябва да определят също и размера на таксата за битови отпадъци за следващата година.

YouTube

Общинският съвет ще трябва избере делегат и заместник-делегат за отчетно-изборното общо събрание на Сдружение „Толерантност“, а също и да определи свой представител в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Р България (НСОРБ). На сесията трябва да бъде избран представител в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, а също и упълномощени представители за Общото събрание на Асоциация общински гори. Общинарите ще гласуват решение относно удължаване срока на договора за търговско управление на управителя на ВиК “Меден кладенец” в Кубрат, както и решение за удължаване на срока на предоставен безлихвен заем на водното дружество от общинското предприятие „Кубратска гора” ЕООД. Очаква се на сесията да бъде удължен и срока на предоставен временен безлихвен заем от общинския бюджет в размер на 29 хил. лв. на ВиК „Меден кладенец“.

Очаква се да бъде гласувано и прехвърлянето на активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на Детски градини – на финансово-счетоводно обслужване към обслужващо звено за оперативно управление и финансово осигуряване на функция „Образование“– второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат (прехвърляне на активи от един разпоредител с бюджет на друг разпоредител с бюджет в системата на първостепенния разпоредител с бюджет в рамките на отчетна група Бюджет). Общинските съветници ще заседават по общо 17 докладни записки.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе