Проектът „Остани чист, кажи НЕ на корупцията“ с награда за най-добра прилагана практика през 2019 година

Директорите на Дирекция „Вътрешна сигурност“ и на Дирекция „Инспекторат“ старши комисар Румен Ганев и Николай Гешев участваха в 19-ата Годишна конференция на мрежата Европейски партньори срещу корупцията /ЕРАС/, състояла се в периода 10 – 12 декември 2019 г. в Стокхолм, Швеция.

Традиция на ЕРАС е на годишната среща да бъде наградена най-успешната, иновативна и значима практика, прилагана през календарната година. В заключителния етап от конкурса проектът на ДВС-МВР „Остани чист, кажи НЕ на корупцията“ беше сред 5-те номинирани за годишната награда на ЕРАС. След гласуване на всички партньори, проектът, финансиран от Комуникационната стратегия на България за ЕС за 2019 г., бе награден за най-добра прилагана практика през 2019 г. Отчетена бе силната социална ангажираност на проекта и иновативния поглед на дирекцията по линия на превенция на корупцията. Всички участници изразиха мнението, че проектът повдига важен въпрос за оптимизиране на борбата с корупцията, а именно – ролята на обществото като ключов фактор за успешното прилагане на мерките за превенция и противодействие на корупцията.

YouTube

Подобно международно признание е показател, че по линия на превенцията дирекцията работи в правилната посока. Амбицията на ДВС-МВР през следващата година е да продължи и надгради изпълнението на проект „Остани чист, кажи НЕ на корупцията“. Идеята е да се  постави акцент върху необходимостта от информираност на младите хора за негативното влияние на корупцията във всички аспекти на социалния живот и активното участие на гражданите в процеса по предотвратяване на разпространяването на корупционните практики.

ЕРАС е международна мрежа за сътрудничество между антикорупционните звена на полицейските структури на държавите от ЕС. Проведената годишна среща акцентира върху необходимостта на полицейските звена да прилагат нови и иновативни подходи в борбата с корупцията като отговор на динамичната среда за развитие на корупционните практики в национален и международен аспект. Във форума взеха участие ръководни служители на полицейски структури от 36 държави.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе