Годишна информационна конференция на МИГ-Исперих

На 19 декември 2019 г. (четвъртък) от 10:00 часа в заседателната зала на Община Исперих, Местна инициативна група Исперих ще проведе годишна конференция.

Събитието има за цел да информира партньорите и местната общност за постигнатите резултати през 2019 г. в изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР), подкрепена от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

YouTube

Ще бъдат представени резултатите от междинната оценка на напредъка в изпълнението на СВОМР. На традиционния Информационен базар ще бъдат показани интересни моменти от дейността на МИГ Исперих, стартирали и изпълняващи се проекти и др.

В годишната информационна конференция на МИГ Исперих ще вземат участие и представители на Областен информационен център – Разград.

Поканени са всички заинтересовани граждани.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе