Исперихска фирма повишава качеството на продукцията си с евросредства

Исперихската фирма „Агротайм” ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG06RDNP001-4.001-0238-C01 „Цех за преработка на костилкови плодове” по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Бенефициентът е една от водещите български селскостопански компании, като произвежда и преработва различни видове плодове (череши, кайсии, нектарини, праскови и сливи). Тя използва собствена суровина, създавайки нови градини със сливи и кайсии, а така също и изкупува плодове от производители. Стратегията на фирмата е с въвеждане на съвременно технологично оборудване да осигури постигане на високо качество на произвежданите хранителни продукти.

YouTube

В изпълнение на проектните дейности ще бъде положена индустриална подова настилка в цех за преработка на костилкови плодове и ще бъде доставено и монтирано съвременно технологично оборудване.

Общата стойност на проекта е 1 655 163 лева, от които безвъзмездната помощ е 662 065 лева, а собственото финансиране на кандидата – 993 098 лева. Проектните дейности следва да изпълнят в рамките на 36 месеца, до декември 2022 г.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе