Правителството утвърди датите на религиозните празници през 2020 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното

снимка: Papalin4o Photography

По предложение на ръководствата на религиозните общности в България правителството определи дните на религиозните празници през 2020 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното. Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците, които изповядват тези вероизповедания, могат да ползват, по свой избор, част от платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.

Празниците на Католическата църква у нас са 13 април – вторият ден от Възкресение, 29 юни – „Св. Св. Апостоли Петър и Павел“, 1 ноември – „Вси Светии“ и 8 декември – Непорочното зачатие на Света Богородица.

YouTube

Мюсюлманското вероизповедание ще празнува Рамазан байрам – на 23, 24 и 25 май, Курбан байрам на 30 и 31 юли и Рождението на Мохамед – 28 октомври.

За религиозната общност на евреите празниците са на 9 и 16 април – Песах, 19 и 20 септември – Рош Ашана, 27 септември – Иом Кипур и Сукот – на 3 и 11 октомври.

Арменската апостолическа православна света църква ще празнува Рождество Христово на 6 януари, 5 април – Цветница, 12 април – Възкресение Христово, 19 юли – Преображение Господне, 16 август – Успение Богородично, 13- септември – Кръстовден,

Празничните дни за обществото „Бяло братство” са 22 март – Ден на пролетното равноденствие, раждането на Учителя Петър Дънов – 12 юли, Съборните дни – 19, 20 и 21 август, и Денят на кончината на Учителя – 27 декември.

Църквите на адвентистите от Седмия ден ще празнуват шест съботни дни, ако според трудовия им или служебен договор са задължени да работят в тези дни.

Празници за Общество за Кришна съзнание са Гаура Пурнима на 9 март, Рама Навами – 2 април, Нарасимха Чатурдаши на 6 май, Кришна Джанмаштами на 12 август, РатхаЯтра – на 19 септември.

Последователите на Диамантен път на будизма – България, ще празнуват на 5 юни – Весак (ден на раждането, просветлението и паранирваната на Буда Шакямуни)

Свидетелите на Йехова в България отбелязват Възпоменанието на смъртта на Исус Христос на 7 април и конгресни дни на 26 и 27 юни, 10, 17 и 18 юли.

Евангелските църкви ще празнуват 31 октомври деня на Реформацията.

За празници на Будистката общност в България са определени: 24 януари
– Нова година, 7 май – Денят на Буда, 5 юли – Денят Дхарма и 8 декември – Денят Бодхи.
Бахайска общност в България – 20 март Ноу Руз, 20 април – Резван, 23 май – декларацията на Баб, 29 май – възнесението на Бахаулла, 10 юли – Мъченическата смърт на Баб, Рождението на Бахаулла – 19 ноември.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе