Приеха проектобюджета на община Завет

На 10 януари 2020 г. в сградата на община Завет в зала 111 кметът на общината – г-н Ахтер Велиев, представи проектобюджета за 2020 година.

Той подчерта, че основните параметри, залегнали в проекта, са съобразени с целите и приоритетите на община Завет – реализиране на мерки за по-добра събираемост на местните данъци, оптимизация на разходите и повишаване ефективността на публичните ресурси, разработване на проектни предложения.

Общата рамка на бюджета възлиза 9 014 945 лв., в т.ч. за държавни дейности 5 576 288лв., 3 438 657 лв. за местни дейности , в т.ч. 189 900лв. за дофинансиране на държавните дейности (общинска администрация и образование).

Началникът на финансовия отдел – г-жа Мехнур Абил-Расим, уточни, че при разработка на проекта е направен баланс между възможностите на собствените ресурси и държавните трансфери и ангажиментите в разходната част.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Присъедини се към нашите Facebook групи

Новини Разград
Новини Завет
Новини Исперих
Новини Кубрат
Новини Лозница
Новини Цар Калоян
Новини за Лудогорец
ЖК "Орел" - гр. Разград
кв. Бели лом - Разград
ЖК "Освобождение" - Разград
Новини - Североизточна България
Пътна обстановка и ПТП-та в област Разград
Върни се горе