БМЧК-Разград проведе годишното си отчетно-изборно събрание

Вчера (11 януари) Български Младежки Червен кръст – Разград проведе годишното си отчетно-изборно събрание.

Гости на събранието бяха Станимир Бояджиев – Председател на БМЧК, д-р Мария Пеева – председател на ОС на БЧК-Разград, Милена Кехайова – директор на секретариата на ОС на БЧК, Наталия Балтаджиева – щатен служител към ОС на БЧК и Сема Алиева – представител на ПГ”В.Левски”-гр.Исперих.

В отчета пред делегатите на отчетно-изборното общо събрание на клубовете зам.-координаторът Стилияна Димитрова сподели успешната дейност на 126-те членове на БМЧК в Разградска област. Приоритетни за младежите в Разград през изминалата година бяха обучителните дейности по метода „връстници обучават връстници – по първа долекарска помощ“, програма „Хелфи”. Разнообразна е социалноздравната дейност и фондонабирателните кампании на младежите.

Ново и интересно предизвикателство пред младите доброволци бе популяризирането на донорството на територията на цялата област. Делегатите избраха за областен координатор на БМЧК Разград Стилияна Димитрова, активен доброволец в организацията, а за зам.-областни координатори – Виктория Петрова и Джемал Али от клуб Разград. Стилияна Димитрова и Джемал Али ще представляват младежката организация в Разград на Националното събрание на БМЧК, а техен подгласник е Белослава Божилова от клуб Кубрат. На форума бяха приети Планът за дейността на БМЧК Разград за 2020 г., в който младежите планират да развиват и нови за тях дейности – по превенция на ХИВ/СПИН и зависимости и др.

Председателят на БМЧК Станимир Бояджиев изказа удовлетворение от постигнатите успехи в 8-те клуба на БМЧК в областта и пожела успех в реализирането на планираните дейности. Председателят на областната червенокръстка организация д-р Мария Пеева поздрави делегатите на общото събрание, изказа благодарност за неуморната работа на младите хора, за участията им в живота на БМЧК и БЧК и пожела на всички доброволци на младежката организация да бъдат сплотени, единни и да споделят успехите, които имат. В изказването си д-р Милена Кехайова, директор на Секретариата на Обл.С на БЧК Разград, благодари на доброволците за постигнатите резултати и пожела на новоизбраните областен координатор и неговите заместници да надградят постигнатото, като ги увери в подкрепата от страна на щатните служители във всички техни начинания.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе