Трима съдии от Апелативен съд Варна провериха организацията на работа и движението на делата в ОС Разград

Годишна проверка на организацията на дейността на съдиите и движението на делата за периода от 01.01.2019 г. до 31.01.2019 г. бе извършена днес в Окръжен съд Разград. По Закона за съдебната власт контролът се осъществява всяка година от Апелативен съд – Варна.

Със заповед на Председателя на Апелативен съд Варна Ванухи Аракелян, работата на Окръжен съд Разград бе ревизирана от съдиите в Апелативния съд Диана Джамбазова, Ангелина Лазарова и Мария Христова.

Проверката обхваща цялостната дейност на Гражданско, Търговско и Наказателно отделение – образуване, разпределение, спазване на случайния принцип на разпределение на делата; спазване правилата за оценка на натовареността на съдиите; разглеждане на делата; съдебни актове; изпълнение на препоръки от предходни периодични и нарочни проверки, включително препоръки от Инспектората на Висшия съдебен съвет.

Разградският окръжен съд в указания срок е изпратил в електронен вариант на имейл адреса на Апелативен съд Варна и обобщените справки по утвърдените образци.

В срок до 21 февруари Апелативен съд Варна ще извърши проверки и в останалите окръжни съдилища в апелативния район.

Проверките ще приключат с Обобщени доклади на работата на окръжните съдилища по граждански, търговски и наказателни дела.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Присъедини се към нашите Facebook групи

Новини Разград
Новини Завет
Новини Исперих
Новини Кубрат
Новини Лозница
Новини Цар Калоян
Новини за Лудогорец
ЖК "Орел" - гр. Разград
кв. Бели лом - Разград
ЖК "Освобождение" - Разград
Новини - Североизточна България
Пътна обстановка и ПТП-та в област Разград
Върни се горе