Институции, бранша и представители на академичните среди работят по нова концепция за подготовка на участниците в движението

Институции, браншови организации и представители на академичните среди започнаха работа по нова Концепция за подготовката на участниците в движението по пътищата. Под председателството на Малина Крумова, председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, се проведе първото заседание на работната група, ангажирана с разработването ѝ. Работната група бе създадена след поет ангажимент от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков и министъра на образованието и науката Красимир Вълчев за разработване на нов подход на обучение обхващащ всички елементи.

 

YouTube

Концепцията трябва да обхване всички етапи – обучение за правилата за движение по пътищата, включително занимания в предучилищна възраст, провеждане на изпита за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и повишаване на информираността на обществото. Зад това становище се обединиха участниците в работната група. „Първа и основна задача следва да бъде да намерим устойчивите решения касаещи цялото обучение на водачите и да излезем от детайли като продължителност на шофьорския курс, за да видим проблемите в тяхната цялост“, подчерта Малина Крумова. По думите ѝ по тази причина в работната група са включени представители на различни организации и съсловия, като с общата им експертиза да се намерят решения във всички свързани направления.

 

Включване на повече практици в за по-ефективно обучение на децата, бе едно от консенсусните предложения в рамките на заседанието. Акцент бе поставен и на обучението по безопасност на движението за учителите, които водят подобни часове. Ще се анализира и обучението, което преминават инструкторите по авто-мото подготовка. Държавна агенция „Безопасност на движението“ е отправила и искане до няколко международни организации за проучване на добрите европейски практики свързани с обучението, които могат да бъдат приложени у нас.

 

Институциите ще представят и детайлен анализ на инцидентите с млади водачи – такива придобили правоспособност за управление на превозно средство и претърпели тежък инцидент в първите години от своята практика. След създаването на Националния координационен център за повишаване на безопасността на движението на пътя, всеки такъв случай се регистрира, а обучителната школа подготвила водача се проверява, както и как е протекъл неговия шофьорски изпит.

 

В състава на работната група участват представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътя“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, на браншови организации и висши учебни заведения. Включени са и редица регионални сдружения с цел максимална национална представителност и отчитане на спецификите по места. Предложенията на работната група ще бъдат интегрирани в предстоящите нормативни изменения свързани с безопасното движение по пътищата.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе