Чрез изменение на наредба се уеднаквява подходът към бенефициентите по програмите, финансирани от ЕС

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Целта на промените е уеднаквяване на подхода спрямо бенефициентите по програмите, финансирани от Европейския Съюз.

С измененията в Наредбата ще се осигури необходимата допълнителна правна регламентация, позволяваща прилагане на предходните насоки на Европейската комисия по отношение на сключените договори за обществени поръчки.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе