Спортните клубове имат възможност да кандидатстват с проекти по Програмата на ММС „Спорт за децата в свободното време”

Спортните клубове имат възможност да кандидатстват с проекти по Програмата на ММС „Спорт за децата в свободното време” за организиране…

Финансират 51 проекта за подобряване на обществената и социалната инфраструктура по „Красива България”

51 проектни предложения за подобряване на обществената среда и социална инфраструктура са одобрени за финансиране през 2022 г. по Проект…

До 16 август пчеларите могат да подават заявление за плащане по Националната програма по пчеларство за 2021 г.

Пчеларите, изпълнили договорите си по Националната програма по пчеларство (НПП), могат да подават заявления за плащане до 16 август 2021…