Още три детски градини ще бъдат открити по проекта за обновяване на образователна инфраструктура през следващата седмица

В периода 25 – 28 февруари 2020 г. Община Разград ще проведе още 3 три официални церемонии „Откриване на обект“. Събитията са част от задължителните дейности по публичност и информираност по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“, който се реализира в рамките на Инвестиционната програма на Община Разград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Посредством церемониите ще бъдат представени на широката общественост извършените строителни и ремонтни дейности по внедряването на енергоефективни мерки и благоустрояването на детските заведения.

Събитията ще се проведат при следния график:

25.02.2020 г. (вторник) от 10:30 часа – откриване на подобект „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на детска градина 12 „Зорница“

Място на провеждане: двор на детска градина „Зорница“, гр. Разград, ул. „Велико Търново“.

 26.02.2020 г. (сряда) от 10:30 часа – откриване на подобект „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на детска градина 5 „Незабравка“

Място на провеждане: двор на детска градина „Незабравка“, гр. Разград, ул. „Гео Милев“ №1.

28.02.2020 г. (петък) от 10:30 часа – откриване на подобект „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворното пространство на детска градина 4 „Митко Палаузов“

Място на провеждане: двор на детска градина „Митко Палаузов“, ул. „Дунав“ №30.

Проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“ е на обща стойност 9 897 137,19 лв. и е насочен към подобряване качеството на образованието в община Разград чрез изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност, рехабилитация на дворните пространства, изграждане на достъпна архитектурна среда и доставка на оборудване и обзавеждане в 12 обекта на образователната инфраструктура в град Разград – училища, детски градини и детски ясли.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Присъедини се към нашите Facebook групи

Новини Разград
Новини Завет
Новини Исперих
Новини Кубрат
Новини Лозница
Новини Цар Калоян
Новини за Лудогорец
ЖК "Орел" - гр. Разград
кв. Бели лом - Разград
ЖК "Освобождение" - Разград
Новини - Североизточна България
Пътна обстановка и ПТП-та в област Разград
Върни се горе