Откриха два обекта по проекта за енергийна ефективност в образователните институции

Заместник областните управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов бяха гости на церемониите „Откриване на обект“ по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, на Детска ясла „Слънчево детство“ и Детска градина „Райна Княгиня“ в ж.к. „Орел“, гр. Разград.

YouTube

На откриването присъстваха и г-н Ангел Петков – началник на Регионално управление на образованието в Разград,  г-н Добрин Добрев и г-жа Милена Орешкова –  зам. кметове на община Разград, общински съветници, родители, граждани и представители на медиите.

Общата стойност на проекта е 9 897 137,19 лв., а периода за реализация е от м. септември 2017 г. – м. март 2020 г.

Днешните церемонии са елемент от задължителните мерки по публичност и информираност по проекта и с нея символично се отбелязва приключването на строителните дейности в двете детски заведения.

За Детска градина „Райна Княгиня“ строителството е изпълнено от ДЗЗД „Тракия инженерни системи“, гр. Димитровград. Стойността на сключения договор с дружеството е 798 549,50 лв. без ДДС. За подобряване енергийната ефективност на сградата в детската градина е извършено топлинно изолиране на външните стени и е подменена старата дървена дограма с нова PVC с двоен стъклопакет. Изпълнена е топлоизолация на таванската плоча и топлинно изолиране на пода над неотопляем сутерен. Отоплителната система е с нови тела (панелни радиатори). На покрива на сградата е изградена слънчева инсталация от 25 бр. слънчеви колектори. В помещенията са изпълнени архитектурни работи по санитарната поддръжка на сградата (шпакловане, боядисване, полагане на хетерогенни настилки). Извършено е благоустрояване на дворното пространство, в което са подменени настилки, обособени са детски площадки с нови съоръжения за игра, подобрена е достъпността на средата, включително за хора с увреждания. Строителният надзор на обекта е упражнен от „В.Л.М.-Енерджи“ ЕООД.

За подобряване качеството на учебно-възпитателния процес, което е една от специфичните цели на проекта, градината е оборудвана с легла, секционни шкафове, дидактични шкафове, маси, столове и др., кухненско и компютърно обзавеждане и оборудване.

Извършените ремонтни дейности в Детска ясла „Слънчево детство“  са на стойност 275 454,65 лв. без ДДС и са изпълнени от фирма „САВ-Разград“ ООД. По проекта е подменена съществуващата отоплителна инсталация в яслата, изградена е инсталация за топла вода, в т. ч. монтирани са 18 бр. слънчеви колектори. Извършена е подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи. Помещенията са реновирани, чрез боядисване на стени и тавани, поставени са нови настилки. По отношение на дворното пространството същото е реконструирано, с подменени настилки и нови детски съоръжения. Подобрен е достъпа до яслата за хора с увреждания. Строителният надзор на обекта е упражнен от „СС – Консулт“ ЕООД, гр. Варна. За подобряване качеството на предоставяните услуги в детската ясла е доставено учебно и кухненско оборудване.

Лентите на двата обекта прерязаха зам.-кметовете Добрин Добрев и Милена Орешкова, заедно с директорите на детските заведения.

Тържествен водосвет за здраве и благоденствия беше отслужен от отец Дмитрий.

На 25.02.2020 г. (вторник) от 10:30 часа предстои откриване на подобект „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на Детска градина  „Зорница“.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе