Конкурс есе за Деня на отворените врати в ОС Разград

Окръжен съд Разград организира конкурса за ученическо есе като част от инициативата „Ден на отворените врати – 2020 г.”. Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.

Условия за участие:

В конкурса могат да участват  ученици от VIII до XII клас от учебните заведения на територията на Разградска област. Участието в конкурса е анонимно.

Необходимо е всеки един от участниците да постави в отделен, запечатан плик лист с информация за себе си:

 •  Име, презиме, фамилия;
 •  Адрес;
 •  Пълно наименование на училището, в което учи, клас;
 •  Телефон за връзка с участника, електронна поща.

Пликът с данните и координатите на участващия трябва да бъде запечатан и поставен в по-големия плик с есето.

 Конкурсните работи трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Формат DOC или DOCX на Microsoft Word;
 • Обем до три печатни страници формат А4;
 • Подравняване двустранно;
 • Шрифт Times New Roman – размер на шрифта: 12

Критерии за оценяване:

 • Демонстриране на познания по темата
 • Теза, съответстваща на формулираната тема
 • Оригиналност и творчески подход
 • Недвусмислено изразяване на лична позиция
 • Удачно подбрани аргументи
 • Използване на подходящи езикови средства за постигане на убедителност и въздействие
 • Спазване на езиковите норми

Есетата се подават лично или по пощата от 9.00 часа на 1.03.2020 г. до 17.00 часа на 31.03.2020 г. на адрес: гр.Разград, пл.”Независимост” № 1, Окръжен съд Разград, стая № 217, на вниманието на Теодора Маринова – „Човешки ресурси”.

Постъпилите творби се оценяват от тричленно жури, утвърдено от организационния комитет.

Всички участници ще бъдат поканени на церемония по награждаването, която ще се състои в Деня на отворените врати –10.04.2020 г. от 11.00 ч. в Окръжен съд Разград. Предвидени са тематични награди.

Отличените ученици ще имат възможност да прочетат своите есета на церемонията.

Телефони за справки: 084/66-11-84 и 0877 45 50 06

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе