Следващата седмица ще открият ремонта на Детска градина „Приказка“ в Разград

На 10 март (вторник) ще бъде проведена последната 12-та официална церемония „Откриване на обект“ по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура №BG16RFOP001-1.023 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Разград“. Със събитието ще бъде открита ремонтираната и обновена Детска градина „Приказка“, гр. Разград.

Място на провеждане: двор на Детска градина „Приказка“, ул. „Ангел Кънчев“ №18, гр. Разград, 10:30 часа.

В същия ден (10.03.2020 г., вторник) от 14:00 часа, в административната сграда на Община Разград, бул. „Бели Лом“ №37А, гр. Разград, ще бъде проведена финална пресконференция по проекта, на която пред широката общественост и целевите групи на проекта ще бъдат представени постигнатите резултати от изпълнените строителни и ремонтни дейности във всички 12 обекта на интервенция.

Проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“ се реализира в периода 29 септември 2017 г. – 29 март 2020 г. и е на обща стойност 9 897 137,19 лв. Негова основна цел е подобряване качеството на образованието в община Разград чрез изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност, рехабилитация на дворните пространства, изграждане на достъпна архитектурна среда и доставка на оборудване и обзавеждане в 12 обекта на образователната инфраструктура в град Разград – училища, детски градини и детски ясли.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе