Петокласници и родителите им участват в Програма „Кодово име „Живот”

Петокласници от ОУ”Н.Й.Вапцаров”-Разград и техните родители са включени пилотно в Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училищна среда за ученици 5-7 клас със заглавие „Кодово име „Живот“. Първите обучения вече бяха проведени от експертите в Общинския съвет по наркотични вещества в Разград.

Преди седмица първо родителите на децата от 5”в” клас преминаха през обучение, което се проведе по интерактивен начин и пресъздаде как ще протичат часовете с децата им. Целта на обучението с родители беше те да бъдат запознати с видовете психоактивни вещества и рисковете от тяхната употреба в тази възраст.

Темите, по които се работи, бяха следните: Видове психоактивни вещества; употреба сред учениците в прогимназия и защитни и рискови фактори, свързани с употребата на психоактивни вещества. Родителите сами разсъждаваха върху следните въпроси: Кои вещества са психоактивни? и Защо децата и младежите употребяват психоактивни вещества? Обучението води Станислава Петрова – Председател на Общинския съвет по наркотични вещества. След края на обучението родителите споделиха, че отново биха се включили в подобни обучение на други теми.

На 5 март се проведе и първото занятие с петокласницитес класен ръководител Наталия Димитрова. Децата изработиха собствени правила, които биха улеснили общуването в групата като екип и сами стигнаха до извода, че правилата са им необходими на тях самите. Относно темата за емоциите и чувствата, децата стигнаха до извода, че всички емоции са важни и всеки има право да ги изпитва и това е нормално, но човек трябва да умее да ги контролира и изразява адекватно. Децата изработиха свое платно с емоции, което закачиха на видно място в класната стая. Тренинга водиха Станислава Петрова – Председател на Общинския съвет по наркотични вещества и Стела Тодорова – психолог в ОУ„Н.Й.Вапцаров“.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе