ЕНЕРГО-ПРО препоръчва използването на онлайн услуги

Във връзка с препоръките на Националния оперативен щаб за борба с разпространението на COVID-19 и в условията на засилени мерки за предпазване от заразяване в страната и в световен мащаб, ЕНЕРГО-ПРО препоръчва на своите клиенти да ограничат посещенията си в Центровете за обслужване на клиенти, като използват следните възможности за дистанционно обслужване:
 Плащане на месечните сметки автоматично чрез заявка на директен дебит в обслужваща банка или чрез електронното и банкиране;
 Проверка на консумираната енергия за битови абонати за 36 месеца назад на адрес: https://portal.energo-pro-sales.bg/ ;
 Битовите клиенти могат да заявят промяна в телефон и имейл за контакт или да заявят електронна фактура на адрес: https://update.energo-pro.bg/;
 Запитвания относно месечната сметка, фактури и плащания могат да се правят на имейл адрес [email protected] или на телефон 0700 800 61;
 Запитвания относно отчет, график за отчитане, изправност на средствата за търговско измерване (електромери) могат да се правят на имейл адрес [email protected] или телефон 0700 161 61;
 Декларации за актуализация на предоставената мощност могат да се изпращат на пощенски адрес: гр. Варна, бул. Вл. Варненчик, 258, кула Г или по e-mail при наличието на квалифициран електронен подпис (КЕП);
 Писмени запитвания към компаниите от групата ЕНЕРГО-ПРО могат да се изпращат на пощенски адрес: гр. Варна, бул. Вл. Варненчик, 258, кула Г или по e-mail при наличието на квалифициран електронен подпис (КЕП);
 За процедури по смяна на координатор на балансираща група за обекти на свободен пазар със стандартизиран товаров профил препоръчваме използването на онлайн платформата ни: https://online.energo-pro.bg/;
 За процедури по смяна на координатор на балансираща група за обекти на свободен пазар с почасово измерване могат да се изпращат документи, подписани с електронен подпис на имейл адрес [email protected].
ЕНЕРГО-ПРО отчита обществената си отговорност и ще продължи да работи с ангажираност към здравето на своите клиенти и служители.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе