Съдилищата в Разградски съдебен район призовават гражданите да ползват електронни услуги

С оглед динамичната обстановка в страната и във връзка с обявеното извънредно положение, Окръжен съд Разград и Районните съдилища в…