Доклад на д-р Надие Карагьозова сред добрите педагогически практики

Излезе от печат сборник  на тема – „ Образователните постижения на децата и учениците от XXI „ с доклади  представени на VII-та национална педагогическа конференция, организирана от отдел „Образование и култура „ на  Фондация Кузманов, която се проведе в края на миналата година в Банско. На форума с участие на  260 педагогически специалиста от цялата страна са дискутирани въпроси свързани с новите реалности на съвременното образование и възпитание.

Сред публикуваните доклади е и докладът на д-р Надие Карагьозова със заглавие „ Образованието на децата, положителното им отношение към училищната институция зависи и от родителите“. Секретарят на МКБППМН-Кубрат, поддържа трайни интереси в последните години свързани с привличането на родителя, като партньор и съмишленик за по ефективен образователно-възпитателен процес, който изисква споделяне на постоянно партньорство базирано на общи ценности и позитивни послания.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе