Образователна и културна институция от Добрич сподели опита на д-р Надие Карагьозова

С цикъл от лекции свързани с превенцията,  съвременното образование, личностно развитие и себепознание , секретарят на МКБППМН-Кубрат гостува в добруджанския…

Уебинар с учители от Обединено училище „Христо Ботев“ с. Дъбница, общ. Гърмен ръководи д-р Надие Карагьозова

Ден преди да стартира седмицата (16-22.09.2020), посветена на безопасността на движението на пътищата, онлайн семинар по темата ръководи секретарят на…