Уебинар с учители от Обединено училище „Христо Ботев“ с. Дъбница, общ. Гърмен ръководи д-р Надие Карагьозова

Ден преди да стартира седмицата (16-22.09.2020), посветена на безопасността на движението на пътищата, онлайн семинар по темата ръководи секретарят на МКБППМН-Кубрат, организирана от РААБЕ-България. 

YouTube

В уебинара, състоял се на 10.09.2020, участваха 11 педагози от Обединено училище „Христо Ботев“, с. Дъбница, общ. Гърмен, които в продължение на три часа дискутира върху въпроси, свързани с формирането на пътна култура у подрастващите. Как глобалните теми, задължителни за различните степени на образованието, свързани с безопасността на движението, могат да се обединят в обща училищна инициатива с послание, как да се засилят междупредметните връзки, за да се изпълнят целите на обучението и как да се създаде междуинституционално сътрудничество с различните субекти по организация и контрол на движението по пътищата провокираха участниците, които в края на обучението написаха проект-сценарий –„Детска академия по безопасност- живот без риск“.

Втората лектория от онлайн обучението постави на внимание универсалното средство и метод – играта. На учителите беше предложена система от игри, чрез които да проверяват и надграждат знанията на децата, свързани със ситуацията на пътя.

 „Идеята на обученията е да се засили обмена  на добрите практики и да се мултиплицират вече работещите механизми, както  и да се търсят нови, с които по-забавно и  много по-атрактивно да привлечем детското внимание и да го провокираме към мислене и активно участие“, сподели д-р Н. Карагьозова

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе