Общинската администрация в Кубрат със строги мерки

Във връзка с прилагането на правилата за административно обслужване на гражданите и бизнеса в Общинска администрация – Кубрат е издадена заповед на кмета Алкин Неби.

По отношение на разпространението на COVID-19 e въведен стриктен контрол на пропускателния режим в сградата на Общинската администрация. Гражданите да заявяват услугите, които могат да се предоставят дистанционно, без лично посещение в сградата. В сградата ще се допуска само по едно лице, което задължително трябва да преминава санитарен контрол, изразяващ се в измиване на ръце и дезинфекция със съответните препарати в санитарно помещение на първия етаж в сградата. Подаването на документи ще се извършва при спазване на правилата за отстояние на 1 метър от останалите служители.

Пред централният вход на сградата на Община Кубрат няма да се допуска струпване на хора. Обслужването в сградата ще се осъществява от 08:00 до 17:00 часа само на първия етаж. Срокът за изпълнение на заповедта ще е до 29-ти март 2020 г.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе