Подобрява се достъпът на населението до имунизации и изследвания за COVID-19

С цел подобряване достъпа на желаещите граждани да се имунизират срещу COVID-19, в област Разград възстановяват дейността си още два специализирани…

Създадена е организация при необходимост лечебните заведения в страната да бъдат снабдени с достатъчно лекарства за лечение на COVID-19

9 области в страната са на етап 1 според Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19. Всички останали…

Личните лекари и специалистите от извънболнична медицинска помощ да издават направления за бърз антигенен тест за COVID-19

Днес, 12 юли, Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за допълнение на Наредба № 9 от…