Държавната агенция за метрологичен и технически надзор също преминава към онлайн услуги

Във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и с оглед защита здравето на гражданите и във връзка със заповед № А-167/16.03.2020 г. на председателя на ДАМТН, считано от 16 март 2020 г., Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) въвежда извънредни мерки.

В периода от 16 март до 27 март 2020 г., включително, се преустановява приемът на заявления, жалби, сигнали и други документи на място в деловодствата на ДАМТН в София и страната.

YouTube

Заявления, жалби и други документи ще се подават по електронен път на ел. адрес: [email protected]  или чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52А.

Документи във връзка с обявения конкурс за длъжността „инспектор” – 12 (дванадесет) щатни бройки в регионалните отдели на ГД „Контрол на качеството на горивата за битово отопление” (ГД ККГБО) при ДАМТН се подават лично, чрез пълномощник или по електронен път, по реда на Закона за електронното управление, с квалифициран електронен подпис в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 1, деловодство на ДАМТН, от 10:00 ч. до 14:00 ч.

За повече информация: тел. +359 2 980 63 17 и моб. тел. 0888554039

RazgradNews призовава всички съграждани да спазват стриктно предпазните мерки на правителството! Изолацията е най-ефикасното спасение! Стойте вкъщи!

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе