Актуализират Портала за електронни услуги на МВР, временно някои онлайн услуги няма да бъдат достъпни

Във връзка с изпълняван от МВР проект „Реализиране електронни административни услуги“ и извършването на технологични настройки, Порталът за електронни административни…

Нова електронна услуга: местни данъци и такси вече могат да се плащат през Портала за достъп до електронни административни услуги

Министерство на електронното управление разработи нова услуга чрез, която гражданите вече ще могат да проверяват и да заплащат в реално…