НСИ спира изследванията чрез анкетьори

Националният статистически институт преустановява провеждането на анкетни проучвания, които се реализират чрез директен контакт с населението, до края на март. За същия срок се спират и обходите на търговските обекти, свързани с наблюдението на потребителските цени. Причината е епидемиологичната ситуация в страната и мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса, приети от правителството и Парламента.

Към настоящия момент се провеждат две изследвания в домакинствата „Наблюдение на домакинските бюджети“ и „Наблюдение на работната сила“. Информацията за тях ще се получава по телефона и електронната поща. Разчитаме на отговорността на респондентите, които са включени в изследванията, да отговорят на нашите служители или да се свържат с нас за изпращане на анкетните карти или дневници.

Резултатите от тези изследвания са изключително важни и са основа за вземане на политически решения и реализиране на политики в областта на заетостта и условията на живот.

В изпълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването в НСИ е осигурена възможност за дистанционна форма на работа на служителите. Създадена е организация за дежурства и безопасна работа на отделите, които работят с клиенти.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе